Restaurant se nachází v nejvýznamnější historické části Prahy u Pražského hradu.
Je umístěna ve starobylém domě postaveném na gotických a renesančním základech v raně barokním slohu ze 16. století.
Zveme Vás na návštěvu restaurace, kde jedli český prezident, španělská královna, hollywoodské hvězdy Brad Pitt a Angelina Jolie, anglická princezna a další slavné osobnosti.
***
Restaurant takes place in the most important historical part of Prague near Prague castle.
It´s situated in an old house built on a gothic and renesance bases in early baroc period from 16th century.
We cordially invite you to a restaurant, where Czech president, Spanish queen, hollywood stars Brad Pitt and Angelina Jolie, English Princess and other famous persons have been to.
Back to Top