RESTAURANT U ŠEVCE MATOUŠE

REZERVACE / RESERVATIONS

 

tel.:+420 220 514 536

Loretánské nám. 4/110, Praha 1 - Hradčany

 

COUVERT 20,- CZK (0,80  €)

Couvert is included in every meal outside desserts

Couvert ist in jeder Mahlzeit außerhalb Desserts enthalten

Couvert je účtován ke každému jídlu mimo desertů

 

Ceny v EUR jsou pouze orientační

Prices in EUR are approximate

Preise in EUR sind ungefähre

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO VÝDEJOVÉ OKÉNKO

11:00 - 15:00