RESTAURANT U ŠEVCE MATOUŠE

REZERVACE / RESERVATIONS

 

tel.:+420 220 514 536

Loretánské nám. 4/110, Praha 1 - Hradčany

Pro členy klubu "U ŠEVCE MATOUŠE" platí po předložení členské karty klubová sleva